גרירת אופנוע אספנות

You are currently viewing גרירת אופנוע אספנות

גרירת אופנוע אספנות

לגרור אופנוע אספנות זו משימה שמחייבת זהירות ואהבה. אצלנו בגילי גרירת אופנועים וקטנועים עושים את העבודה שלנו מתוך תחושת שליחות, באהבה בזהירות ובנחישות.